Thí điểm quản lý giá thuốc theo phương pháp thặng số tối đa toàn chặng

Read the original news 

Nhân dân English - 70 month(s) ago 6 readings

Theo báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước và khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam, thị trường dược phẩm bốn tháng đầu năm tiếp tục được duy trì bình ổn, không xảy ra tăng giá đột biến, bất hợp lý và bảo đảm cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh.

Qua khảo sát 12.695 lượt mặt hàng thuốc cho thấy, thuốc sản xuất trong nước: có 65 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,51% tổng số mặt hàng khảo sát với mức tăng trung bình khoảng 11,18% và 28 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,22% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,64%. Đối với thuốc nhập khẩu: có 43 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng số mặt hàng khảo sát với tỷ lệ tăng trung bình 6,64% và 33 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,28% với mức giảm trung bình 5,85%.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các quy định đã được ban hành. Bộ cũng đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai Thông tư hướng dẫn thí điểm quản lý giá thuốc do Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm y tế chi trả theo phương pháp thặng số tối đa toàn chặng.

PV

Related keywords

Named entities
Phrases
Proper nouns

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page