Tăng ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh hân hoan mừng Phật đản

Read the original news 

Nhân dân English - 70 month(s) ago 7 readings

Tang ni, Phat tu TP Ho Chi Minh han hoan mung Phat dan

Tăng, ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh mừng lễ Phật Đản.

Từ 5 giờ sáng, hàng nghìn tăng, ni, Phật tử ở khắc các quận huyện trong TP đã tập trung về lễ đài chính tại Chùa Vĩnh Nghiêm, chuẩn bị cử hành đại lễ. Trước đó, lúc 4 giờ sáng, tất cả các chùa, tịnh thất, tịnh xá, niệm phật đường trong TP đã đồng loạt cử ba hồi chuông, trống, bát nhã trang nghiêm rước lễ Đản sinh.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Từ Nhơn trang trọng tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam gửi toàn thể tăng, ni, cư sĩ, Phật tử cả nước và ở nước ngoài, nêu rõ: Kính mừng Phật đản năm nay, đúng vào dịp tăng ni, Phật tử cả nước vừa tổ chức thành công đại lễ kỷ nệm 30 năm thống nhất Phật giáo cả nước, thành lập GHPG Việt Nam. Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, tăng, ni, cư sĩ, Phật tử và các cấp giáo hội đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực Đạo pháp và dân tộc. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho GHPG Việt Nam. Một số chư Tôn đức, cư sĩ, Phật tử có nhiều thành tựu Phật sự ích đời được Nhà nước trao tăng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc… Đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của các giới tăng, ni, Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng sự nghiệp cách mạng cùa Đảng và của dân tộc.

Năm nay, các cấp Giáo hội đang tiến hành đại hội đại biêu các cấp địa phương, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Đây là Phật sự trọng yếu, nhằm tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ qua. Qua đó củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

XUÂN HÙNG

Related keywords

Named entities
Informal terms & idioms

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page