Nguyễn Huy Tưởng – nhà văn viết sử

Read the original news 

Nhân dân English - 69 month(s) ago 13 readings

Nguyen Huy Tuong – nha van viet su

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960).

Với những tác phẩm như: Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, An Tư, Bắc Sơn, Sống mãi với Thủ đô, cho đến tác phẩm cuối cùng - Lá cờ thêu sáu chữ vàng, có thể nói, ông là người chép sử bằng văn chương.

Cuộc hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ngày 3-5 do Hội Nhà văn Hà Nội và NXB Kim Đồng tổ chức đã thu hút đông đảo các nhà văn lão thành tham dự. Hơn 10 tham luận của các nhà văn, nhà nghiên cứu đều nhấn mạnh về ý thức viết sử trong văn chương ông. Viết về lịch sử và có những tác phẩm để đời như Nguyễn Huy Tưởng, cũng là hiếm.

Trong lời đề dẫn hội thảo, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho rằng, nói tới Nguyễn Huy Tưởng, ở hai tư cách con người và nhà văn, là phải nói đến lịch sử. Nguyễn Huy Tưởng “dự phần” lịch sử từ rất sớm. Ông tham gia cách mạng, có mặt ở Tân Trào khi mới hai mươi tuổi, dự Quốc dân đại hội, đại biểu Quốc khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hoạt động trong tổ chức Văn hóa Cứu quốc, Ban Thường vụ Hội Văn nghệ, ông cũng là người sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.

Với tư cách nhà văn, phải nói từ khi đặt bút viết tác phẩm đầu tiên - vở kịch lịch sử Vũ Như Tô (viết năm 1941-sửa chữa năm 1942 và công bố năm 1943 trên tạp chí Tri Tân) - cho đến tác phẩm cuối cùng trước khi mất, Lá cờ thêu sáu chữ vàng - truyện lịch sử viết cho thiếu nhi- có thể nói Nguyễn Huy Tưởng là người trung thành với lịch sử.

Nhà nghiên cứu- giảng viên ĐH Bùi Việt Thắng cho rằng, trung thành với lịch sử như thế, xét về phương diện tâm lý sáng tác, chắc hẳn phải có một nguyên cớ sâu xa nào đó mà cho đến nay chúng ta cũng chưa giải thích được một cách thấu đáo và thuyết phục.

Nhưng có một điều có thể nói, ý thức lịch sử đã hình thành rõ nét trong con người Nguyễn Huy Tưởng từ rất sớm. Ngay từ dòng nhật ký đầu đời, ghi ngày 13-1-1932, ông đã viết: “Người không biết lịch sử nước mình là một con trâu đi cày ruộng. Cày với ai cũng được và cày ruộng nào cũng được”.

Chính vì ý thức lịch sử rất sớm ấy, cùng với truyền thống văn hóa của vùng đất quê hương, với hoàn cảnh lịch sử đất nước và ý thức trách nhiệm của người cầm bút, mà những tác phẩm của ông lần lượt ra đời, đều mang nội dung cảm hứng về lịch sử.

Đêm hội Long Trì là lời cảnh tỉnh thói lộng hành, chuyên quyền của kẻ cầm quyền, khi vận mệnh xã tắc và số phận người dân bị bỏ quên trong lầu son gác tía của vua quan. An Tư là sự ghi ơn những người đã góp đời mình trong chiến trận. Vũ Như Tô là câu hỏi lớn về sứ mệnh của kẻ sĩ trước nhân dân và dân tộc. Đề cao trách nhiệm với dân với nước, truyền tải lòng yêu Tổ quốc và tự hào dân tộc, đó cũng là tinh thần xuyên suốt các tác phẩm của ông. Bằng tài năng văn chương, lịch sử đã trở thành cảm hứng mềm mại, hấp dẫn nhiều thế hệ bạn đọc, đặc biệt là cho các độc giả nhỏ tuổi.

Cũng như nhiều người đọc khác, nhà nghiên cứu Nguyễn Như Mai cho rằng, Nguyễn Huy Tưởng là người gieo vào ông niềm yêu thích lịch sử. Bắt đầu từ cuốn truyện viết cho thiếu nhi Thằng Quấy mà ông được thưởng sau một cuộc thi, cho đến An Dương Vương xây thành Ốc, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, rồi sau này là những tác phẩm đồ sộ khác, đã mang lại cho ông những kiến thức và niềm yêu thích tìm hiểu lịch sử mà không có trong sách vở nhà trường.

Trong bối cảnh học sinh thiếu kiến thức lịch sử như hiện nay, việc in lại những tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng là rất cần thiết. NXB Kim Đồng với sự trợ giúp của nhà văn Nguyễn Huy Thắng, con trai của ông, đã tập hợp và in lại những tác phẩm của ông dưới hình thức phù hợp hơn với bạn đọc nhỏ tuổi hiện nay.

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết, hai tác phẩm cuối cùng của Nguyễn Huy Tưởng là Kể chuyện Quang Trung và Lá cờ thêu sáu chữ vàng cũng vừa được NXB chọn in lại với khổ nhỏ, giấy nhẹ và những minh họa rất đẹp.

NHẬT VŨ

Related keywords

Named entities
Informal terms & idioms
Proper nouns
Phrases

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page