Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Read the original news 

Nhân dân English - 56 month(s) ago 11 readings

Căn cứ Khoản 22, Điều 53, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được các bộ, ngành, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2013.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Danh sách cụ thể như sau:

I. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: (tám trường hợp)

1. Phòng 3, Cục B42, Tổng cục V, Bộ Công an.

2. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an.

3. Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an.

4. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

5. Phòng 4, Cục Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

6. Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

7. Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

8. Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

II. Anh hùng Lao động: (bảy trường hợp)

- Bộ, ngành: (ba trường hợp)

9. Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

10. Công ty cao-su Lộc Ninh, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Địa phương: (bốn trường hợp)

12. Ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Minh Hồng, tỉnh Nghệ An.

13. Trường phổ thông trung học chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

14. Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tỉnh Bình Dương.

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị.

Related keywords

Phrases
Named entities
Proper nouns

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page