Hội nghị trực tuyến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Read the original news 

Nhân dân English - 57 month(s) ago 11 readings

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự hội nghị, có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chủ trì hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Quang Minh. Tại hội nghị, có 15 ý kiến của đại biểu các tỉnh, thành phố tập trung đóng góp vào một số lĩnh vực như: Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đất đai; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ tháng 1-2013 đến nay, có hơn sáu triệu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các tổ chức và cá nhân. Theo đó, phần lớn ý kiến góp ý đề nghị giữ nguyên quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Về thu hồi đất, chỉnh lý theo hướng Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương và các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương đã được HĐND cấp tỉnh thông qua.

PV

Related keywords

Proper nouns
Named entities
Informal terms & idioms

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page