Cần xấp xỉ 300 tỷ đồng quản lý dải ven biển

Read the original news 

Nhân dân English - 70 month(s) ago 7 readings

Can xap xi 300 ty dong quan ly dai ven bien

NDĐT - Dự kiến, giai đoạn 2012-2015, các ban ngành trung ương và địa phương sẽ cần đến 290 tỷ đồng để quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, mở rộng ra các vùng biển khác. Trong đó, cấp trung ương khoảng 50 tỷ đồng và cấp địa phương 240 tỷ đồng.

Con số này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết chương trình 158 của Chính phủ triển khai một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển và hải đảo năm 2012 ngày 30-3.

Chương trình 158 của Chính phủ được triển khai từ năm 2007, thời gian thực hiện trong 13 năm, tại 14 tỉnh, thành phố với năm nhóm nhiệm vụ giai đoạn 1, thực hiện tám dự án cấp Trung ương và 17 dự án cấp địa phương.

Theo báo cáo sơ kết của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Vũ Sĩ Tuấn, sau bốn năm triển khai thực hiện, chương trình 158 đã đạt được những kết quả ban đầu, đưa ra một cách tiếp cận mới về quản lý tài nguyên biển Việt Nam là quản lý tổng hợp vùng ven biển. Chương trình cho phép xây dựng một hệ thống quản lý tổng hợp cả về cơ sở vật chất, lý luận, kỹ thuật và thực tiễn tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác tài nguyên, môi trường, phục vụ phát triển bền vững các tỉnh, TP vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, hoàn thiện và mở rộng ra các vùng biển khác của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, vẫn còn những tồn tại như: Đây là một chương trình lớn của Chính phủ, có quy mô rộng, trong khi quản lý tổng hợp là một cách tiếp cận mới nên các bộ, ngành và địa phương còn lúng túng và chưa có sự phối hợp chặt chẽ.

Và mặc dù đã có sự thay đổi trong nhận thức về quản lý tổng hợp đới bờ nhưng vẫn chưa sâu rộng ở cả cấp Trung ương đến cấp địa phương. Một số địa phương vẫn chưa coi trọng xây dựng các dự án quản lý tổng hợp đới bờ cũng như bố trí, đề xuất ngân sách triển khai thực hiện

Ngoài ra, việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án của chương trình còn chậm tiến độ, ngân sách Nhà nước cân đối hàng năm chưa đáp ứng đủ theo tiến độ đặt ra.

Việc hướng dẫn triển khai Chương trình chưa cụ thể, chưa đáp ứng đúng mục tiêu của chương trình, dẫn đến việc lúng túng khi xây dựng và phê duyệt các dự án cơ sở…

Theo kế hoạch, năm 2012, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác tài nguyên, môi trường, phục vụ phát triển bền vững các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam thông qua áp dụng phương thức quản lý tổng hợp đới bờ; xây dựng Đề án trình Chính phủ mở rộng Chương trình 158 trên toàn dải ven biển Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý tổng hợp đới bờ. Năm 2012-2013, điều tra thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên, môi trường đới vùng Bắc Bộ và Nam Bộ. Năm 2013-2014, xây dựng các tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá quản lý tổng hợp đới bờ. Năm 2013-2015, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển.

HỒNG VÂN

Related keywords

Named entities
Phrases
Proper nouns

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page