54% công chức được trả lương qua tài khoản thẻ

Read the original news 

Nhân dân English - 70 month(s) ago 10 readings

54% cong chuc duoc tra luong qua tai khoan the

NDĐT – Đến nay, đã có 54% công chức hưởng lương đã được trả lương qua tài khoản thẻ, còn tính theo đơn vị hành chính thì có đến 90%, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bùi Quang Tiên cho biết.

Tại cuộc họp báo do Cục Công nghệ tin học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam) tổ chức ngày 19-3, ông Tiên cho rằng, Nhà nước đang khuyến khích việc trả lương qua thẻ theo cơ chế mở, nhưng chỉ ở những nơi hạ tầng cơ sở cho phép thì mới triển khai.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2011, Hà Nội đã cấp thẻ ATM cho 174.000 công chức tại 3.780 đơn vị. Chủ trương của thành phố trong giai đoạn hiện nay là không phát triển theo hướng cấp ồ ạt nữa, mà tìm cách hỗ trợ thanh toán qua tài khoản được tốt hơn.

Nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử và chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế, cuối tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Đề án đã chỉ rõ mục tiêu cần phải đạt được đến cuối năm 2015 là tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán dưới 11% đồng thời tăng mạnh số người dân được tiếp cận dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng lên 35-40%. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán thẻ mà trọng tâm là phát triển thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS), phấn đấu đến năm 2015, toàn thị trường có khoảng 250.000 POS được lắp đặt với số lượng trên 200 triệu giao dịch/năm.

Cũng theo đề án này, không chỉ đối tượng hưởng lương ngân sách mới được trả lương qua tài khoản mà tất cả các đối tượng, nếu cơ sở hạ tầng cho phép.

Nhằm thực hiện kế hoạch 5 năm của Đề án, Cục Công nghệ tin học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo và Triển lãm Banking Việt Nam 2012 với chủ đề “Chuyển đổi công nghệ hướng tới quản trị ngân hàng hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng” từ ngày 22 đến 24-5.

Banking Vietnam 2012 sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm của ngành như: Kế hoạch ngành Ngân hàng đến năm 2015; Xu hướng công nghệ ngân hàng mới; Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ ngân hàng; Thanh toán không dùng tiền mặt; Quản trị ngân hàng và quản lý rủi ro; Các kênh dịch vụ; Ứng dụng và giải pháp bảo mật xây dựng hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng.

Sự kiện này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho lộ trình hiện đại hóa ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

LÂM THẢO

Related keywords

Named entities
Phrases
Informal terms & idioms

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page